Kezdőlap
https://fakitermelotanfolyam.hu/

Részletek a fakitermelő tanfolyam bemeneteli feltételeiből


 
 
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A részszakképesítés azonosító száma: 31 623 01
 
Részszakképesítés megnevezése: Fakitermelő
 
 
2 EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
Iskolai előképzettség:         alapfokú iskolai végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
 
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 6211 Erdészeti foglalkozású Erdőfenntartó
3.1.3. 6212 Fakitermelő, favágó
 
Erdészeti munkás, láncfűrészkezelő
3.1.4. 6212 Fakitermelő
3.1.5. 6212 Fakitermelő erdőtisztító
3.1.6. 6212 Favágó
3.1.7. 6212 Fűrészes (erdőművelő)
3.1.8. 6212 Kérgező, faragó
3.1.9. 6212 Kézi és gépi favágó (kisgépes)
3.1.10. 6212 Kézi fakitermelő
 
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Olyan szakember, aki erdőben és lakott területen kívüli fakitermelési munkákat végez.
 
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
 
-    Elvégezni a döntést.
-    Elvégezni a gallyazást.
-    Választékolni.
-    Darabolni.
-    Elvégezni a felkészítés műveleteit.
-    Elvégezni a készletezés műveleteit.
-    Elvégezni a számbavételt.
-    Önálló vállalkozást működtetni.
-    A leggyakoribb erdei fa- és cserjefajokat megkülönböztetni.
-    A fakitermelési munkákat megszervezni.
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek
4.4. 10980-12 Gallyazás, darabolás
4.5. 10981-12 Fakitermelés
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10979-12 Növénytani és vállalkozási ismeretek gyakorlati, szóbeli
5.2.4. 10980-12 Gallyazás, darabolás gyakorlati , szóbeli
5.2.5. 10981-12 Fakitermelés gyakorlati, szóbeli
         
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
 
Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek.
 
A vizsgafeladat ismertetése: Felismeri az erdőben előforduló leggyakoribb fa- és cserjefajokat, gombákat, lágyszárú növényeket. Költségvetés, üzleti terv, szerződés, árajánlat, megrendelő, kérvény, pályázat készítése, vállalkozás indításával, működtetésével kapcsolatos ügyek intézése.
 
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
 
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Motorfűrész- és motoros adapter-kezelés és karbantartás.
A vizsgafeladat ismertetése: Gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés munkaműveleteinek végrehajtása, motorfűrészek és adapterek kezelése és karbantartása
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek.
A vizsgafeladat ismertetése: Fadöntés vágásterületen (gyérítésben vagy véghasználatban), valamint választékolási és számbavételi ismeretek alkalmazása.
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%
 
 
Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A.)A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése: Fakitermelés műveletei, faanyagismeret, választékismeret, fakitermelés eszközei
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A.) A vizsgafeladat megnevezése: A gallyazás, darabolás, felkészítés, készletezés műveletei
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
 
B.) A vizsgafeladat megnevezése: Növénytani és vállalkozási ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
 
C.) A vizsgafeladat megnevezése: Fakitermelési ismeretek
 
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 %
 
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részletek a fakitermelő tanfolyam bemeneteli feltételeiből. Fakitermelő, Kézi fakitermelő, Kézi és gépi favágó (kisgépes), Erdőfenntartó, Fűrészes (erdőművelő), Erdészeti munkás, láncfűrészkezelő, Fakitermelő erdőtisztító, Favágó, Kérgező, faragó,